Atzinums

Projekta ID
22-TA-2945
Atzinuma sniedzējs
Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"
Atzinums iesniegts
10.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām tabulā 2.7.3. un citās atbilstošās vietās Plānā pārskatīt formulējumu dūņu lietošanai ārpus lauksaimniecības zemēm, lai mazinātu iespēju, ka dūņu produktu lietošana tiktu pieļauta platībās, kur tie nodarītu kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai un vides kvalitātei.
Piedāvātā redakcija
Konkrētas redakcijas nepiedāvājam.