Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-471
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LPS, ņemot vērā Limbažu novada pašvaldības viedokli, saskaņo noteikumu projektu un atbalsta tā  tālāku virzību, tomēr atkārtoti vērš uzmanību uz nepieciešamību veikt grozījumus likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”, lai nodrošinātu iespējamību veikt saprātīgu zemes vienību sadali (Vidzemes akmeņainās jūrmalas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts paredz 3ha dalījumu ainavu aizsardzības zonā, taču likums “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” šajā zonā krasta kāpu aizsargjoslā paredz dalījumu ne mazāku par 10 ha).
Piedāvātā redakcija
-