Atzinums

Projekta ID
21-TA-739
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.2.punktā informāciju par noteikumu projekta spēkā stāšanos, jo pašreizējā redakcijā norādīts, ka stāsies spēkā gan 2021.gada 1.decembrī (pašā noteikumu projektā nav ietverts spēkā stāšanās punkts), gan vispārējā kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību salāgot/precizēt noteikumu projektā un anotācijā lietoto terminoloģiju, jo pašreizējā redakcijā noteikumu projekta 5.punktā "attiecīgās pašvaldības būvvalde", noteikumu projekta 6.punktā "attiecīgās pašvaldības noteikta institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas", bet anotācijā "pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona, kura pilda būvvaldes funkcijas".
Piedāvātā redakcija
-