Atzinums

Projekta ID
22-TA-2537
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta ceturtajai daļai normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus. Likumprojektā paredzētie grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma (turpmāk – Likums) 4. panta otrajā daļā noteic, ka Likuma 4. panta pirmajā daļā minētais elektronerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums tiek piemērots galalietotāju maksājumiem par sistēmas pakalpojumiem laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Ievērojot, ka likumprojekta anotācija nesniedz skaidrojumu, kas pamato Likuma 4. pantā noteikt tiesisko regulējumu ar atpakaļejošu spēku, lūdzam izslēgt Likumprojekta 1. pantā ietvertos grozījumus Likuma 4. panta otrajā daļā vai papildināt Likumprojekta anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-