Atzinums

Projekta ID
21-TA-196
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
30.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 55.2. apakšpunktam steidzamības kārtību projektu saskaņošanā var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums.
Tieslietu ministrijas ieskatā Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"" (turpmāk - Projekts) trūkst steidzamības pamatojuma pēc būtības.
Vienlaikus norādām, ka Projekta virzība TAP portālā uzsākta 2021. gada 16. septembrī, taču Tieslietu ministrija to ir saņēmusi tikai 2021. gada 28. septembrī ar termiņu atzinuma sniegšanai: 2021. gada 1. oktobris. Līdz ar to trīs darbdienu termiņš neatbilst Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" paredzētajai tiesību aktu projektu saskaņošanas kārtībai.
Tieslietu ministrija atzinumu par Projektu sniegs līdz šā gada 8. oktobrim.
 
Piedāvātā redakcija
-