Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
No Plāna V sadaļas 1.10. pasākuma redakcijas nav saprotama pasākuma mērķa grupa, proti, vai pasākums paredzēts tiem vecākiem, kuru bērni vielas ir pamēģinājuši, vai tiem vecākiem, kuru bērniem ir izveidojusies kaitīga lietošana vai atkarība. Katrai no šīm mērķa grupām ir nepieciešama cita pieeja. Aicinām šajā plānā noteikto pasākumu veltīt ģimenēm, kuru bērniem ir izveidojusies kaitīga lietošana vai atkarība, jo šādu pasākumu akūti pietrūkst ģimenēm, kuri bērni nonāk policijas redzeslokā par vielu lietošanu. Attiecīgi aicinām pasākumu izteikt šādā redakcijā “Īstenot pasākumus, lai pilnveidotu un stiprinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuriem ir izveidojusies kaitīga vielu lietošana vai atkarība”. Šāda redakcija ietvertu visus 1.10. pasākuma rezultatīvo rādītājus, tai skaitā informēšanu. Savukārt vecākus, kuru bērniem vielu lietošanas traucējumi nav izveidojušies, var informēt par citām piemērotām aktivitātēm, mazinot aizspriedumus un normalizējot dalību tādās audzināšanas prasmju programmās kā “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” vai citās prasmju un zināšanu nostiprināšanas nodarbībās. Dalība šādās programmās stiprinās aizsargfaktorus vielu pamēģināšanai un lietošanas uzsākšanai.
 
Piedāvātā redakcija
Pasākums: Īstenot pasākumus, lai pilnveidotu un stiprinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuriem ir izveidojusies kaitīga vielu lietošana vai atkarība.
Rezultāts: īstenoti atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem, kuriem ir izveidojusies kaitīga vielu lietošana vai atkarība. 
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām Plāna V sadaļas 1.3. pasākuma redakciju aiz vārda “transportlīdzekļa” papildināt ar iekāvām un vārdiem “(automašīnu, velosipēdu, elektrisko skrejriteņu u.c.)”. Ņemot vērā, ka daļa bojāgājušo un cietušo ceļu satiksmē ir gājēji, velosipēdisti un elektrisko skrejriteņu vadītāji alkohola reibumā, vēlams šajā aktivitātē iekļaut profilakses pasākumus arī šīm mērķa grupām.
Piedāvātā redakcija
Izstrādāt rekomendācijas izklaides vietu īpašniekiem un izklaides pasākumu organizētājiem ieviešanai izklaides vietās, lai atturētu vai pasargātu izklaides vietu apmeklētājus no narkotisko vielu lietošanas vai no transportlīdzekļa (automašīnu, velisopēdu, elektrisko skrejriteņu u.tml.) vadīšanas reibumā.
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
Plāna 3.3.1. apakšnodaļas 31. lappuses pēdējā rindkopā minēts, ka “Latvijā joprojām ir augsts alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits” un pievienota atsauce uz Eiropas Komisijas ziņu “Road safety in the EU: fatalities in 2021 remain well below pre-pandemic level”. Vēršam uzmanību, ka šajā avotā nav atrodama statistika par alkohola reibumā izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem. Lūdzam apgalvojumus par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā izdarīt saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027. gadam 2.3.2. apakšnodaļā veikto analīzi.
Piedāvātā redakcija
Lūdzu skatīt 2. priekšlikuma piedāvātās redakcijas 3. punktu.
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām Plāna 3.3.1. apakšnodaļā iekļaut aprakstu par alkohola lietošanas profilakses konceptuālo ietvaru. Tāpat lūdzam norādīt, kādā plānošanas dokumentā pēc 2022. gada tiks risināti vides profilakses jautājumi (alkohola tirdzniecības cena, fiziskās pieejamības un mārketinga ierobežojumi).
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Priekšlikums
Plāna 3.2. apakšnodaļas 1. rindkopā minēts, ka “Narkotiskās vielas saturoši produkti kļūst aizvien daudzveidīgāki, ar lielāku tīrības pakāpi un spēcīgāku iedarbību, tāpat to cilvēku loks, kuri lieto narkotikas, kļūst aizvien daudzveidīgāks”. Lūdzam pievienot atsauci minētajam apgalvojumam, jo, pamatojoties uz mums pieejamo informāciju, varam piekrist, ka nelegālajā tirgū ir ienākušas vielas ar ļoti spēcīgu iedarbību, nelegālie produkti ir kļuvuši daudzveidīgāki, bet nevaram piekrist, ka nelegālajam vielām ir lielāka tīrības pakāpe, jo vielas mēdz atjaukt ar balstvielām vai citām psihoaktīvajām vielām ar mērķi saglabāt pārdošanas apjomu, vienlaikus mazinot pašizmaksu. Dati par Latvijā konstatēto narkotisko vielu vidējām tīrībām vairāku gadu griezumā pieejami EMCDDA mājas lapā “Potency/Purity: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/ppp_en”. Tāpat nav pieejama informācija, ka cilvēku loks, kuri lieto narkotikas, būtu būtiski dažādojies pēdējo 10 gadu laikā. 
Piedāvātā redakcija
Narkotiskās vielas saturoši produkti kļūst aizvien daudzveidīgāki, nelegālajā tirgū turpina parādīties jaunas specīgas iedarbības vielas, turklāt nelegālais tirgus spēj ātri pielāgoties dažādām pārmaiņām, turpinot apmierināt narkotisko vielu pieprasījumu.
6.
Plāna projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka narkotiku un alkohola lietošana, it īpaši smagi vielu lietošanas traucējumi ir apvīti ar dažādiem stereotipiem un stigmu, kas būtiski ietekmē sabiedrības attieksmi un kavē atsevišķu pakalpojumu ieviešanu vai īstenošanu. Lūdzam izvērtēt, vai daži tekstā lietotie jēdzieni un apgalvojumi nerada vai nekultivē stereotipus, piemēram, Plāna 3.2. apakšnodaļas pirmajā rindkopā minēts, ka narkotiku lietošana ietekmē “morālo integritāti”, tātad narkotiku lietotāji ir amorāli? Šīs pašas apakšnodaļas 19. lappusē minēts, ka “bieži narkotikas tiek lietotas, ja persona ir psihiski slima”, tātad narkotiku lietotāji bieži ir psihiski slimi? Arī Plāna 3.3.1. apakšnodaļas 31. lappusē minēts, ka “nereti festivāla apmeklētāji pēc dalības pasākumā un alkohola vai lietošanas vada transportlīdzekli reibumā”. Nenoliedzami festivāli ir paaugstināta riska vide un pēdējos gados, piemēram, elektrisko skrejriteņu vadīšana reibumā pēc pasākumiem ir kļuvusi par aktuāli problēmu, kas apliecina, ka profilakses intervences izklaides vietām ir jānodrošina nepārtraukti. Vienlaikus aicinām nevispārināt transporta līdzekļu vadīšanu reibumā uz visiem festivālu apmeklētājiem.
 
Piedāvātā redakcija
1. Plāna 3.2. apakšnodaļas pirmajā rindkopā svītrot vārdus "morālo integritāti";
2. Aizstāt Plāna 3.2. apakšnodaļas 19. lappusē teikuma daļu "bieži narkotikas tiek lietotas, ja persona ir psihiski slima" ar teikumu "Psihiskās veselības traucējumi var ietekmēt narkotiku lietošanas uzsākšanu.";
3. Aizstāt Plāna 3.3.1. apakšnodaļas 31. lappusē teikumu "Latvijā joprojām ir augsts alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, un nereti izklaižu vietu vai dažādu festivālu apmeklētāji pēc dalības pasākumā un alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanas vada transportlīdzekli reibumā, radot risku ne tikai savai, bet arī sabiedrības veselībai" ar teikumu "Festivāli ir saistīti ar paaugstinātiem riskiem, kas rodas alkohola vai narkotiku lietošanas rezultātā, piemēram, automašīnu, velosipēdu vai elektrisko skrejriteņu vadīšanu reibumā, akūta alkohola intoksikācija, agresivitāte un vardarbība, nedroši seksuāli sakari u.c.".

Par alkohola reibumā izdarīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu, lūdzu skatīt 5. priekšlikumu. 
7.
Plāna projekts
Priekšlikums
Papildināt plāna projekta “Izmantoto saīsinājumu sarakstu” ar tabulas “Mērķi un rīcības virzieni” 2.1. un 4.3. pasākuma ailē “Līdzatbildīgās institūcijas” lietotu, iepriekš neatrunātu saīsinājumu skaidrojumiem “VP” un “IeM”.
Piedāvātā redakcija
-