Atzinums

Projekta ID
22-TA-1884
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Attiecībā par uzturēšanas izmaksu saglabāšanu nemainīgā apjomā, samazinoties projekta īstenošanas izmaksām, būtisks ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedoklis.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām sadaļas "Problēmas un risinājumi" apakšsadaļas "Problēmas apraksts" 8.rindkopā precizēt redakciju "Projekta 1.kārtas vienošanās grozījumi atbilstoši saskaņotajam precizētajam detalizētajam projekta aprakstam ir sagatavoti un 2021.gada 21.septembrī iesniegti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS). Grozījumu izskatīšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apturējusi līdz MK rīkojuma Nr.780 grozījumu apstiprināšanai".
Piedāvātā redakcija
Projekta 1.kārtas vienošanās grozījumi atbilstoši saskaņotajam precizētajam detalizētajam projekta aprakstam ir sagatavoti un 2021.gada 21.septembrī iesniegti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS). Grozījumu izskatīšana turpināsies pēc MK rīkojuma Nr.780 grozījumu apstiprināšanas.