Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
21.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka 2023. gada faktiskās viena pašvaldības dzīvokļa remontdarbu izmaksas vidēji ir 20 000 euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.
Noteikuma projekta 31. punktā norādītais atbalsta apjoms (14 875 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk – ERAF) vidēji par vienu atjaunoto vai pārbūvēto dzīvokli) ir nepietiekams, lai pašvaldība varētu segt izmaksas par esošu un neizīrētu atsevišķu telpu grupu atjaunošanu vai pārbūvi. Attiecīgi viena dzīvokļa atjaunošanas vai pārbūves izmaksu segšanai būtu nepieciešams vidēji 17 000 euro ERAF finansējums.

 
Piedāvātā redakcija
“31. Maksimāli pieejamais ERAF finansējums šo noteikumu 29. punktā norādīto izmaksu segšanai, kas radušās šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, nepārsniedz 17 000 euro vidēji par vienu atjaunoto vai pārbūvēto dzīvokli projekta iesnieguma ietvaros.”