Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2118
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā plašāk skaidrot noteikumu projekta 56.punktā un tā apakšpunktos paredzēto uzdevumu par informācijas sniegšanu, lai ir skaidri saprotams, kurai ministrijai, kāda informācija ir jāsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” sniegto informāciju par likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" Ekonomikas ministrijas budžetā plānoto finansējumu, svītrojot informāciju par 2021.gadu. Vienlaikus 2022. un 2023.gadam Ekonomikas ministrijas budžetā paredzēto finansējumu būtu jāatspoguļo sadaļas 1., 1.1., 2. un 2.1.punktā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegt papildu skaidrojumu attiecībā uz LVĢMC norādīto papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 23 700 euro apmērā ik gadu, skaidrojot, kādu resursu ietvaros plānots to nodrošināt, tai skaitā norādot, kā plānots nodrošināt noteikumu projekta īstenošanu 2022.gadā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VARAM bāzes izdevumu projektā 2023.-2025.gadam ir iekļauts VARAM priekšlikums par finansējuma palielinājum 600 000 euro ik gadu budžeta apakšprogrammas 33.01.00 "Emisijas kvotu finanšu instrumenta administrācija" ietvaros, t.sk. arī deleģējuma līgumiem ar LVĢMC. Papildus norādām, ka situācijā, ja LVĢMC finansējums nepieciešams papildus, tad tas ir jāpamato ar detalizētiem aprēķiniem
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Attiecībā uz anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto, ka ZM noteikuma projekta plānoto īstenoto pasākumu nodrošināšanai 2023.gadam un turpmāk ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 80 000 euro apmērā un ka jautājums par papildu valsts budžeta finansējumu tiks skatīts kārtējā gada budžeta sagatavošanas procesā, lūdzam sniegt papildu skaidrojumu par noteikumu projektā paredzēto izpildi, ja papildu valsts budžeta finansējums netiks piešķirts, tai skaita sniedzot informāciju, vai ZM ir izvērtējusi iespējas plānotos pasākumus īstenot esošā budžeta ietvarā. Vienlaikus informējam, ka ar ZM 18.07.2022. vēstuli Nr.8-2e/1172/2022 iesniegtajos prioritāro pasākumu pieteikumos nav iekļauts pasākums, kas paredzētu šāda finansējuma pieprasīšanu, attiecīgi lūdzam skaidrot un precizēt. Papildus norādām, ka situācijā, ja ZM finansējums nepieciešams papildus, tad tas ir jāpamato ar detalizētiem aprēķiniem
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3. sadaļas ailēs “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” 1.-2.punktā norādīt VARAM budžeta apakšprogrammas 33.01.00 "Emisijas kvotu finanšu instrumenta administrācija" ietvaros pieejamo finansējumu saskaņā ar  likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” norādīto. Vienlaikus, ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju, lūdzam izvērtēt, vai nav sniedzama informācija ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”.
 
Piedāvātā redakcija
-