Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādos gadījumos kā saimnieciskā darbība tiek uzskatīta dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem, kas tiek nodrošināta ar mērķi pašvaldībām piesaistīt nozarēs trūkstošos speciālistus, atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosacījumiem.
Vienlaikus norādām, ka īrnieki, kuriem izīrēti dzīvokļi atbilstoši III1 nodaļai “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”, maksā pilna apmēra īres maksu, apsaimniekošanas maksu un komunālos maksājumus.

 
Piedāvātā redakcija
-