Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-652
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
21.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta veikt grozījumus Augstskolu likumā, jo to vai amatpersonai (darbiniekam) var kompensēt mācību izdevumus, segt mācību izdevumus vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Augstskolu likums regulē augstskolu darbības tiesisko pamatu, nosaka un aizsargā augstskolu autonomiju, kā arī reglamentē augstskolu un valsts institūciju sadarbību.
Šobrīd spēkā esošās tiesību normas pieļauj slēgt līgumu ar amatpersonu (darbinieku) par mācību maksas kompensēšanu. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta pirmā daļā noteikts, ja persona pēc institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas, tai var kompensēt mācību izdevumus.
Ņemot vērā to, vai amatpersonai (darbiniekam) var kompensēt mācību izdevumus, segt mācību izdevumus vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, tad Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem tiek segti mācību izdevumi speciālistu sagatavošanai darbam izmeklēšanas iestādēs, kā arī mācību izdevumu atmaksāšanas kārtību jāizdod pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Piemēram, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26. panta otro daļu ir izdoti Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumi Nr. 632 “Kārtība, kādā Jaunsardzes centra darbiniekam un uz Jaunsardzes centru pārvietotam profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi”, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.954 “Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība” un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 ”Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, ja plānoto grozījumu īstenošana netiek plānota IeM atbalstītā prioritārā pasākuma ietvaros, vai arī prasot papildus nepieciešamo finansējumu kā prioritāro pasākumu budžeta veidošanas procesā.
 
Piedāvātā redakcija
-