Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
08.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Plāna 53.lpp pirmajā rindkopā ir minēts, ka "Plāna 4.1. pasākums paredz izvērtēt iespēju izveidot atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses programmu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem klientiem. Minētā pasākuma ietvaros paredzēts veikt  esošās situācijas izvērtējumu un apzināt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību minētajās institūcijās un, balstoties uz citu valstu pieredzi, izstrādāt priekšlikums profilakses programmas izveidošanai ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientiem." 
Vēršam uzmanību uz to, ka ne Labklājības ministrijas rīcībā, ne ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabiitācijas institūcīju (2021.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedza 127 institūcijas) rīcībā nav tādu cilvēku resursu vai finanšu līdzekļu, lai iepirktu attiecīgā pakalpojuma veikšanu, izveidotu nepieciešamās profilakses programmas, kā arī tās īstenotu. Līdz ar to lūdzam svītrot informatīvajā ziņojumā iepriekš minēto informāciju,  kā arī 4. Rīcības virziena 4.1. pasākumu (73.lpp).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam Plāna 4.3.pasākumam kā finansējuma avotu papildus norādīt ESF finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam Plāna 3.3.5. apakšnodaļas "Cilvēkresursi narkoloģijā" pirmās rindkopas pēdējā teikuma tekstu iekavās "(atkarību profilakses speciālisti, sociālie darbinieki, mentori)", aiz vārda "mentori" papildināt ar vārdiem "ģimenes asistenti".
Piedāvātā redakcija
(atkarību profilakses speciālisti, sociālie darbinieki, mentori, ģimenes asistenti)