Atzinums

Projekta ID
22-TA-1520
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Ievērojot, ka Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" (turpmāk – projekts) ir papildināts ar jauniem grozījumiem, kas izstrādāti atbilstoši 2022. gada 3. martā pieņemtajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kā arī projekta 1.1. un 1.2. apakšpunkta paredzētie grozījumi stāsies spēkā 2022. gada 1. septembrī, lūdzam attiecīgi precizēt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) 1.2. apakšsadaļā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju, norādot tajā minēto normatīvo aktu vienības, kurās paredzēts attiecīgais regulējums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot, ka Profesionālās izglītības likuma 16.1 panta pirmās daļas 3. punktā ir minētas profesionālās vidusskolas, lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju par to, kādas profesionālās izglītības iestādes ir minētas Profesionālās izglītības likumā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 115. punkts noteic, ka Ministru kabineta noteikumu projektam, ja nepieciešams, raksta noslēguma jautājumus. Noslēguma jautājumos nosaka pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu. Noslēguma jautājumos neietver normas, kas darbojas pastāvīgi. Ievērojot minēto, kā arī to, ka projekta 1.2. apakšpunktā paredzētajā Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 41.1 punktā paredzētais regulējums nedarbosies pastāvīgi, un tas noteic pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma un jauno tiesisko regulējumu, lūdzam projekta 1.2. apakšpunktā paredzēto noteikumu 41.1 punktu ietvert noteikumu V nodaļā, kur ir noteikti noslēguma jautājumi.
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka noteikumu IV nodaļā ir paredzēts regulējums par pedagogu darba slodzi, bet projekta 1.2. apakšpunktā paredzētajā noteikumu 41.1 punktā nav regulējuma par pedagogu darba slodzi. Līdz ar to projekta 1.2. apakšpunktā paredzēto noteikumu 41.1 punktu nevar ietvert noteikumu IV nodaļā.
Piedāvātā redakcija
-