Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
21.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Iepazīstoties ar konceptuālā ziņojuma Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām izziņā (iebildumi/priekšlikumi) norādītajiem ministriju un institūciju izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem, konstatējam, ka vairāki būtiski iebildumi nav ņemti vērā, turklāt konceptuālā ziņojuma projekts nav izskatīts Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē, neskatoties uz padomes sēdē izteiktajiem aicinājumiem, kā arī atbilstoši Valsts sekretāru 30.06.2022. sanāksmes (prot. Nr.22, 3.§) 2.6.apakšpunktā uzdotajam.
Līdz ar to lūdzam konceptuālo ziņojumu sākotnēji izskatīt Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.panta otrās daļas 4.punktu Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padome ir koleģiālā institūcija, kas sniedz priekšlikumus koordinācijas institūcijai par jautājumiem, kas saistīti ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību.
Lūdzam  papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Konceptuālais ziņojums izskatīts Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē”.
Piedāvātā redakcija
-