Atzinums

Projekta ID
21-TA-1562
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 1. sadaļas piektajā rindkopā ietverto atsauci uz Ministru kabineta rīkojuma projektiem "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 1. sadaļas sestajā rindkopā un turpmāk ietverto Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā mākslu vidusskola" nosaukumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. novembra rīkojuma Nr. 682 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai" 2. punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 1. sadaļas devītajā rindkopā un turpmāk ietverto Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" nosaukumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. novembra rīkojuma Nr. 681 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai" 2. punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 1. sadaļas 11. rindkopas 3. punktā ietverto atsauci uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi".
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projektam pievienotā Ministu kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā un 4.1. apakšpunktā ietverto Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā mākslu vidusskola" nosaukumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. novembra rīkojuma Nr. 682 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai" 2. punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-