Atzinums

Projekta ID
21-TA-683
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
LPS uztur iepriekš izteikto iebildumu, ka nepieciešams saglabāt  finansējumu pedagogiem, kas uzsākuši darbu 2021. gada 1.septembrī un to nedrīkst pārtraukt mācību gada vidū.
Jauno finansēšanas kārtību uzsākt ar 2023.gada 1.janvāri vai vismaz ar 2022.gada 1. septembri.
Piedāvātā redakcija
23. Šo noteikumu 10. punktā noteikto par grupai nepieciešamā finansējuma aprēķinu attiecībā uz sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, kurām sistēmā šo noteikumu 4. punktu noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, piemēro ar 2023.gada 1.janvāri.