Atzinums

Projekta ID
21-TA-1625
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā lietots termins "amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi", lūdzu attiecīgi precizēt punkta redakciju

 
Piedāvātā redakcija

"69. Sezonālās gripas izplatības laikā (no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 1. maijam) no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu, papildus šo noteikumu 44.1 punktā minētajām riska grupām var veikt arī ieslodzījuma vietās esošām personām un darbiniekiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ieslodzītajiem, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam."
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt iespēju  paredzēt apmaksātas vakcinācijas pret sezonālo gripu saņēmēju loku, paredzot šīs tiesības ne tikai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, bet gan visiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātajiem. Šāds tiesību loka precizējums ir būtisks, jo amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm ir bieži ciešā kontaktā ar citām personām (resp., ir augsts saslimšanas risks), savukārt pārējie nodarbinātie (lielākoties atbalsta funkciju veicēji) ir bieži ciešā kontaktā ar minētajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas attiecīgi rada augstu saslimšanas risku citiem nodarbinātajiem. 
 
Piedāvātā redakcija
-