Atzinums

Projekta ID
21-TA-1002
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.daļas sadaļā "Risinājuma apraksts" redakcionāli korekti precizēt atsauci uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 421 pantu.
Piedāvātā redakcija
-