Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kā pielikumā Nr.3.1. plānotajam pasākumam “Pacientiem, īpaši bērniem agrīnajā attīstības posmā, ar retām slimībām un funkcionāliem traucējumiem pieejamas valsts apmaksātas fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda nodarbības reizi nedēļā (tātad apmēram 45 reizes gadā katram speciālistam pašreizējo 10–15 reižu vietā)” tiek iegūts prognozētais nepieciešamais finansējums 2023., 2024., 2025.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Plāna reto slimību jomā 2023.-2025. gadam pielikuma “Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” pielikumu Nr.2.1. ņemot vērā, ka ailēs Prognozētais nepieciešamais finansējums 2024.gadam un Prognozētais nepieciešamais finansējums 2025.gadam un turpmāk ik gadu sareizinot prognozējamo pacientu/ izmeklējumu skaitu ar prognozējamajām izmaksām gadā, sanāk savādākas summas nekā norādīts.
Piedāvātā redakcija
-