Atzinums

Projekta ID
22-TA-2537
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļu  “Cita informācija” ar šādu informāciju:
“Pastāv pamatots risks, ka atbalsta pasākums no Eiropas Komisijas puses netiks atzīts par mērķorientētu atbalstu un attiecīgi netiks ievērota Padomes 2022.gada 23.-24. jūnija sanāksmē apstiprinātā valsts specifiskā rekomendācija  Latvijai, kas paredz to, ka, lai mīkstinātu enerģijas cenu kāpuma ietekmi un palīdzētu ierobežot inflācijas otrreizējās ietekmes spiedienu, jānodrošina mērķorientēta atbalsta sniegšana pret energocenu kāpumu visneaizsargātākajām mājsaimniecībām un uzņēmumiem.”

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļu  “Cita informācija” ar pasākuma ietekmi uz vispārējās valdības budžeta izdevumiem atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai, ņemot vērā, ka vispārējās valdības budžeta izdevumus jāuzskaita brīdī, kad valsts atbalsts tiek sniegts atbalsta saņēmējiem (t.i. uzņēmējiem), novēršot laika nobīdi, kas rodas veicot norēķinus par pasākuma īstenošanu.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
6.punktā norādīts, ka Ekonomikas ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma apmērā ir iekļautas arī Būvniecības valsts kontroles birojam atbalsta nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas 2022.gadā 5 153 euro apmērā un 2023.gadā 7 192 euro apmērā. Uzskatām, ka papildu finansējuma piešķiršana atbalsta administrēšanai nav atbalstāma un Būvniecības valsts kontroles birojam tā ir jānodrošina  piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tā kā likumprojekts tiešā veidā nerunā par juridiskām personām, bet gan elektroenerģijas galalietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, kā arī ņemot vērā to, ka arī fiziskās personas var būt saimnieciskās darbības veicēji, lūdzam precizēt anotācijā sniegto skaidrojumu, neattiecinot to tikai uz juridiskām personām, bet gan uz komercsabiedrībām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta pirmās daļas 10. punkta izpratnē.
 
Piedāvātā redakcija
-