Atzinums

Projekta ID
22-TA-2898
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā "Risinājuma apraksts" pārskatīt teikuma "Finansējuma saņēmējs, kas neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, visas amata kategorijas var apmaksāt gan kā projekta tiešās attiecināmās izmaksas atbilstoši MK noteikumu  20.4.apakšpunktā noteiktajam, gan no biļešu ieņēmumiem un citiem finanšu avotiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā." redakciju. Skaidrojam, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, likmē ietverto amatu kategoriju atlīdzības izmaksas var tikt segtas tikai no biļešu ieņēmumiem un citiem finanšu avotiem, savukārt par pārējo amatu kategoriju, kas nav iekļautas projekta vadības un īstenošanas personāla vienotās likmes amata kategoriju sarakstā, attiecināšanas iespējām jau minēts iepriekšējā teikumā. 
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējs, kas neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, likmē ietvertās amata kategorijas var apmaksāt gan no biļešu ieņēmumiem, gan citiem finanšu avotiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā.
 
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļā "Risinājuma apraksts" rindkopas "Ar Projektu tiek papildinātas Noteikumu Nr. 251 attiecināmās izmaksas:":
1.punktā precizēt tekstu atbilstoši MK noteikumu projekta redakcijai, proti, "projekta vadītāja un īstenošanas personāla ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksām",
2.punktā lūdzam izvērtēt, vai teksts nebūtu papildināms ar projekta vadības personālu, jo šobrīd minēts tikai īstenošanas personāls, kam plānotas apmācības, savukārt MK noteikumu projektā minēti "finansējuma saņēmēja darbinieki".
Piedāvātā redakcija
-