Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt, vai likumprojekta 6.pantā piedāvātā Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta sestā daļa nebūtu veidojama kā šā likuma 60.panta 1.1 daļa vai arī kā šā likuma 60.panta 3.1 daļa. Norādām, ka institūciju kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā minētajiem pārkāpumiem ir noteikta gan šā likuma 60.panta pirmajā daļā, gan arī šā likuma 60.panta trešajā daļā. Ar likumprojektu ir paredzēts paplašināt institūciju kompetenci, paredzot arī Valsts policijas tiesības līdz lietas izskatīšanai veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā minētajiem pārkāpumiem. Tāpēc secīgi minētais Valsts policijas kompetences regulējums iederētos vai nu pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta pirmajā daļā vai arī drīzāk pēc šā likuma 60.panta trešajā daļā ietvertā regulējuma, jo tieši Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta trešajā daļā ir noteikta arī Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence izskatīt lietu par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā minētajiem pārkāpumiem.
Vēršam uzmanību, ka šāda secīguma pieeja ir vērojama arī attiecībā uz likumprojekta 6.pantā piedāvāto Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta papildināšanu ar jaunu 3.1 daļu, kura, atbalstot šo Iekšlietu ministrijas sniegto priekšlikumu, faktiski būtu veidojama jau kā Dzīvnieku aizsardzības likuma 60.panta 3.2 daļa.
Piedāvātā redakcija
-