Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
16.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienotu Labklājības ministrijas vadlīnijās “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)”* noteikto pieeju anotāciju aizpildīšanai, lūdzam informāciju  par pasākuma ietekmi uz horizontālo principu no 1.3. sadaļas pārnest uz sadaļu 8.2. Vienlaikus aicinām papildināt sadaļu ar skaidrojumu par to, ka pasākumā nav iespējams piemērot specifisko atbilstības kritēriju attiecībā uz horizontālo principu, jo finansējuma saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas un neparedz piesaistīt personālu, īstenot iepirkumus un komunikācijas aktivitātes. 


 
Piedāvātā redakcija
Atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)” 1.pielikumā norādītajam, pasākumam Nr.2.2.3.6. “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” nav ietekmes uz horizontālo principu.
Pasākuma īstenošanā tiks ievēroti vispārējie nediskriminācijas principi, kā arī sadarbības iestāde, kas informēs sabiedrību par pasākuma ieviešanu, ņems vērā prasības attiecībā uz informācijas piekļustamību.