Atzinums

Projekta ID
21-TA-971
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, kā saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"  12.punktu tiks noskaidrots, vai  atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-