Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Iebildums
Ņemot vērā izziņā esošo 12.iebildi (LPS sākotnējais atzinums), kas nav ņemta vērā, LPS rosina papildināt anotāciju ar informāciju, ko LM ir ietvērusi savā pamatojumā, ka "turpinām virzīt ieteikumu šīs komisijas locekļu atalgojumam turpmāk". Iespējams arī, ka anotācijā var ietvert vēl kādu detalizētāku informāciju par nākotnē plānoto papildus tam, kas ir atspoguļots izziņas 12.punkta LM viedoklī.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Uzskatām, ka sākotnējā 5.punkta redakcija skaidri nosaucot katru institūciju un uzreiz pievienojot prasības, bija daudz pārskatāmāka kā precizētā redakcija veidojot atsauces.
Rosinām saglabāt sākotnējo konstrukciju 5.punktam "Prasības kandidātiem darbam komisijā".
Piedāvātā redakcija
-