Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
23.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Savukārt noteikumu projekts stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī, ietverot līdz šim jau aprēķināto fiskālo ietekmi atbilstoši ēdinātāju un Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  veiktajiem aprēķiniem, paredzot viena izglītojamā 1.-4.klasē ēdināšanai 3,09 euro. Izglītības un zinātnes ministrija prioritārajos pasākumos iekļāva papildus nepieciešamo finansējumu 2023.gadam. 
Lūdzam anotācījā precīzi noteikt, ka notiks pakāpeniska pusdienu cenas paaugstināšana. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, ņemot vērā aktuālo situāciju viena izglītojamā 1.–4. klasē ēdināšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā. 
Priekšlikums
Uzturam priekšlikumu - Papildināt Protokollēmuma 3.punktu, norādot finansējuma avotu skolēnu ēdināšanai no 2022. gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim atbilstoši anotācijā norādītajam izmaksām viena skolēna ēdināšanai 2.15 eiro. Aicinām papildināt 3.punktu ar periodu - no 2022. gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. 
Piedāvātā redakcija
-