Atzinums

Projekta ID
23-TA-3289
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
30.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā ir noteiktas rakstveidā izdota administratīvā akta sastāvdaļas, kas cita starpā paredz, ka administratīvajā aktā norāda iestādes nosaukumu un adresi , kā arī adresāta – juridiskās personas – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības DTD2 posmā (Vangaži – Salaspils – Misa) no DPS1 apakšsekcijas piketāžas 11+782 līdz DPS2 apakšsekcijas piketāžai 3+459 Salaspils un Ropažu novada teritorijā akceptu" (turpmāk – projekts) 1. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 3.8.3. apakšpunktu, norādot korektu attiecīgā veicamā uzdevuma numuru.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ievērojot, ka Administratīvā procesa likuma 188. panta otrā daļa noteic, ka, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, lūdzam precizēt projekta 5. punktā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-