Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam pret piedāvāto tiesību normas redakciju.

Mūsu ieskatā šāda tiesību norma ir atbalstāma no Valsts ieņēmumu dienesta puses (turpmāk – VID), bet tās izstrādātājs nav padomājis par to, ka pārvadātājam var būt administratīvie sodi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem, kas gadījumā, ja transportlīdzeklis tiks pārrakstīts bez valstspilsētas pašvaldības atzīmes, netiks apmaksāti.
Aicinājums 29.panta 6.1 daļas pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
“Autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, Valsts ieņēmumu dienesta piemērotā lieguma veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili darbības laikā taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm ar plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības izdarītas atzīmes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.”
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam piedāvāto tiesību normas redakciju (visus 3 piedāvātos grozījumus).

Rīgas dome ir pieņēmusi 07.10.2014. saistošos noteikumus Nr.119 “Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā”, tai ir gan sava kārtība, gan savi darbinieki attiecīgās funkcijas veikšanai, turklāt šādā veidā pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs un sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs ir samazinājis RP SIA “Rīgas satiksme”, t.i., pārvadātāja, izmaksas. Jānorāda, ka ne no tiesību normas, ne īsti likumprojekta anotācijas, neizriet norāde uz šāda priekšlikuma lietderību. Atsauce tiek veikta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma izstrādi”, kurā esot ietverta doma samazināt pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus un iespēju pāriet uz vienotu regulējumu visā valsts teritorijā, tomēr netiek ņemta vērā Rīgas specifika, proti, ka, kā tika norādīts, tad Rīga ir ne tikai pasūtītājs, bet arī šīs kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājs un esošais regulējums, kā norādīts pašā likumprojekta anotācijā, ļauj ietaupīt pārvadātajam vismaz 1696.00 EUR gadā (pie esošā maksas apmēra, kas faktiski var tikt mainīts, jo valsts SIA “Autotransporta direkcija” būs nepieciešams lielāks resursu patēriņš).
Vienlaikus, ja tomēr Satiksmes ministrija vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vēlas samazināt pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, tad aicinām, kā pirmo svītrot deleģējumu pašvaldībām no Ceļu satiksmes likuma 10.panta pirmās daļas 1.punkta un 16.panta 6.2 daļas 1.punkta, jo par šiem jautājumiem tiešām trūkst vienota valsts regulējuma.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam pret piedāvāto tiesību normas redakciju.

Esošā 35.panta 6.3 daļa noteic, ka Autotransporta direkcija var anulēt autotransporta līdzeklim izsniegto licences kartīti, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili anulēšanu. Lēmumu par licences kartītes anulēšanu Autotransporta direkcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili regulējošo noteikumu pārkāpumiem.
Šāda šobrīd esošā tiesību normas redakcija tika iekļauta un ar nozari saskaņota, lai arī attiecībā uz pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili komersanti būtu godprātīgi nodokļu maksātāji un segtu savus administratīvos sodus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Tiesību normā ietvertā ideja ir atbalstāma, tomēr iesakām redakciju konkretizēt, proti, definējot, ko likumdevējs ir domājis ar tekstu “citas personas”.  Vai pārvadātājs (tā pārstāvis) arī būs cita persona? Šāds teksts ir neskaidrs un var radīt pārpratumus tiesību piemērotājam, piemērojot minēto tiesību normu.  
Piedāvātā redakcija
-