Atzinums

Projekta ID
23-TA-1256
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam papildināt MK protokollēmuma projektu ar uzdevumu un termiņu Kultūras ministrijai 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus” ietvaros vērtēt vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādes iespējas projekta personāla atlīdzības izmaksām projektu īstenošanas stadijā (kad būs sasniegts noteikts ieviešanas progress un būs pieejami dati par atlīdzības izmaksām projektā), kā arī attiecībā uz projektiem, kuru īstenošana plānota vēlākā laika periodā par elastības finansējumu. Finanšu ministrijas ieskatā ir būtiski vērtēt iespējas pēc iespējas plašāk piemērot vienkāršoto izmaksu iespējas šajā stadijā.
Vienlaikus, ņemot vērā starpinstitūciju saskaņošanas procesā esošo regulējumu Kultūras ministrijas pārziņā esošā 5.1.1.7.pasākuma “Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai” īstenošanai, aicinām šādu pieeju izmantot arī šajos MK noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-