Atzinums

Projekta ID
21-TA-679
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Valsts kanceleja, izvērtējot papildināto anotācijas projektu un ņemot vērā kopējo situāciju ar nodarbināto noslodzi nodrošinot robežapsardzi uz valsts Austrumu robežas, vērš uzmanību, ka jautājums par robežpiemaksas noteikšanu skatāms atkārtoti kontekstā ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto jauno amatpersonu darba samaksas reformas projektu. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī faktu, ka šāds piemaksas veids ir iekļauts 2022.gada budžeta prioritārajā pasākumā bez papildus sistēmiska esošās amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmas izvērtējuma, izņēmuma gadījumā ir pieļaujama robežpiemaksas ieviešana.
 
Piedāvātā redakcija
-