Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Informācijas sniegšanas process būtu nosakāms Ministru kabineta noteikumos, nevis likumā, lai gadījumā, ja mainās kvalifikācijas celšanas prasības, nebūtu jāgroza likums.
Piedāvātā redakcija
"(1) Nekustamā īpašuma darījumu starpnieks  sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem atbilstoši šī likuma 13.panta prasībām.".
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Neatbalstām laika ierobežojumu nekustamā īpašuma darījumu starpnieka darbības atjaunošanai, ja pārkāpums ir novērsts.
Piedāvātā redakcija

"(6) Šā panta otrās daļas 5.punkta minētajā gadījumā nekustamā īpašuma darījumu starpnieks atkārtoti var tikt iekļauts reģistrā, izpildot šā likuma 13.pantā noteiktās minimālās kvalifikācijas celšanas prasības."