Atzinums

Projekta ID
21-TA-743
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta  noteikumu projekta 1.punkts paredz  izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā “Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”. Atzīmējam, ka tāda pati nosaukumu redakcija ir jau spēkā esošajiem Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 769 “Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”. Līdz ar to lūdzam svītrot  noteikumu projekta 1.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3. sadaļā “cita informācija” sniegto informāciju, norādot, ka  Ministru kabinets 2021.gada 24.augusta sēdē, izskatot informatīvo ziņojumu “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” (prot. Nr. 57, 52.§ 42.punkts)  atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei Tieslietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” ietvaros, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam un turpmākajiem gadiem 40 063 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu šīs budžeta programmas administrēšanas izdevumus, tai skaitā finansējot programmas administrēšanai nepieciešamo vienu amata vietu.  Apropriācijas pārdale ir iekļauta likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un  likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.
Piedāvātā redakcija
-