Atzinums

Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
27.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos iebildumus un izteiktos viedokļus, lūdzam izvērtēt papildināt anotāciju ar likumprojekta iespējamo ietekmi uz izglītojamo psihisko veselību, tam piesaistot kompetentās nevalstiskās psihologu organizācijas un psihologus, kas strādā izglītības vidē ar bērniem, īpašu uzmanību vēršot bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam tekstā terminu "garīgā veselība" aizstāt ar terminu "psihiskā veselība".
Piedāvātā redakcija
-