Atzinums

Projekta ID
22-TA-1823
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 1. punkta ievaddaļā svītrot vārdus "un tās ietvaros apstiprinātos projektus" kā 1.6. apakšpunktā ietvertā satura dublējošu.
Piedāvātā redakcija
-