Atzinums

Projekta ID
23-TA-2110
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka neizlietoto izdevumu atlīdzībai 270 553 euro apmērā, kas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei bija paredzēti kapacitātes stiprināšanai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jomā, finansēšanas avots (atbilstoši MK 20.09.2022. prot. Nr.48 42.§ 3.p.) ir ieņēmumi no valsts nodevas par personu apliecinošu dokumentu – pasu un personas apliecību - izsniegšanu, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par šo izdevumu finansēšanas avotu, kā arī minēto ieņēmumu izpildi 2023. gada 7 mēnešos un ieņēmumu izpildes prognozes līdz gada beigām.
 
Piedāvātā redakcija
-