Atzinums

Projekta ID
23-TA-3289
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā, izvērtētajos alternatīvajos risinājumos Vides pārraudzības valsts birojs savā Atzinumā Nr. 5-04/9/2023 secinājis, ka nav konstatēti tādi apstākļi, kas kopumā nepieļautu realizēt kādu no IVN ziņojumā vērtēto alternatīvu risinājumiem gan tehnisko risinājumu alternatīvām upju šķērsojumu izbūvei, gan citiem alternatīvajiem risinājumiem.
Ietekmes uz vidi novērtējumā (turpmāk - IVN) ietvaros vērtētas:
1) divas alternatīvas Rail Baltica šķērsojumiem pāri Lielās Juglas upei;
2) Rail Baltica apkalpojošā ceļa pieslēgumam autoceļam Mucenieki- Silakrogs;
3) ceļa pārvada novietojumam pie Silakroga;
4) piekļuves risinājumiem Cekulei, Jauncekulei un Ezerdruvām;
5) trīs tehnisko risinājumu alternatīvas upju šķērsojumu izbūvei:
1. risinājums: tilts no monolīta dzelzsbetona kastveida laiduma konstrukcijas;
2. risinājums: saliekamu U profila dzelzsbetona siju tilts;
3. risinājums: saliekamu I profila dzelzsbetona siju tilts.
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai kāda no izvēlētajām alternatīvām skar tādu zemes vienību, kas līdz šim nav bijusi atsavināta jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta vajadzībām.
 
Piedāvātā redakcija
-