Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
06.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar jaunu sadaļu, kurā tiktu aprakstīta problēmātika par to dzīvojamo māju privatizāciju, kas savulāik tika privatizētas par pajām. Joprojām ir problemātiska šādu māju nodošana privatizācijai, tehniskās dokumentācijas sakaŗtošana un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā. Ja tiek izstrādāts jauns privatizācijas pabeigšanas likums, tajā ietvert arī regulējumu šādu dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ja tiek plānots izstrādāt jaunu privatizācijas pabeigšanas likumu, aicinām tajā noteikt, ka iesāktie privatizācijas procesi pabeidzami pēc tiem noteikumiem, kādi bija uzsākot, izņemot attiecībā uz maksāšnas līdzekļiem. Tāpat aicinām papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par to, kas notiks ar jau uzsāktajiem privatizācijas gadījumiem, bet kas vēl nav pabeigti.
Piedāvātā redakcija
-