Atzinums

Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam projekta anotācijā sniegt skaidrojumu, kādēļ normā tiek paredzēts noteikt, ka sociālo stipendiju "Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju vietā vai par maksu un Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē vai audžuģimenē. Līdzšinējā norma nosaka, ka sociālo stipendiju "Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju vietā vai par maksu un Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, atsevišķi neizdalot "audžuģimeni", attiecīgi nav saprotams, kādēļ netiek izceltas arī ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni, kas minētas tālāk normā. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūdzam projekta anotācijā ietvert skaidrojumu, kādēļ projekts paredz ietvert norādi uz studējošā vecākiem kopā ar laulāto un studējošo kopā ar laulāto. Ņemot vērā to, ka spēkā esošā norma nesatur šādu norādi, attiecīgi jau ar spēkā esošo normu saprotams, ka vismaz vienam no studējošā vecākiem vai pašam studējošajam aizgādībā ir vismaz trīs bērni, ar vai bez laulātā. 
Piedāvātā redakcija
-