Atzinums

Projekta ID
22-TA-2695
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lai arī projektā joprojām pastāv juridiskas nepilnības, tomēr ņemot vērā politisko vienošanos Sadarbības padomē, norādām, ka pilnīgam un tiesiskam jautājuma noregulējumam pēc projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā ir jāveic nākamie soļi:
1. solis: ņemot vērā, ka Latvijas robeža ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža un tiks paredzēti ierobežojumi/aizliegumi trešo valstu piederīgajiem šķērsot ES ārējo robežu, tad Ārlietu ministrija projektā paredzētos pasākumus saskaņo ar Eiropas Komisiju.
2. solis: paralēli 1.solim, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt grozījumus Imigrācijas likumā, atrunājot visus attiecīgos ierobežojumus/izņēmumus (kas paredzēti projektā) un iesniedz tos Saeimā.

Likuma līmenī atrunāt ieceļošanas Latvijas teritorijā ierobežojumus/aizliegumus nepieciešams, jo Valsts robežsardzes pieņemtais lēmums par atteikumu attiecīgajai personai ieceļot Latvijas teritorijā būs administratīvais akts. Un attiecīgi, personai nelabvēlīgu administratīvo aktu var pieņemt tikai uz LR Satversmes, likuma, kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata (Administratīvā procesa likuma 11. pants). Pretējā gadījumā, pastāv augsti tiesvedības riski, kas var rezultēties Valsts robežsardzes pieņemto lēmumu atcelšanā, jo neatbilst likuma atrunas principam.
Piedāvātā redakcija
-