Atzinums

Projekta ID
22-TA-3449
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Norādām, ka nav saņemts detalizēts papildus nepieciešamā finansējuma apmēra aprēķins par visām iesaistītajām ministrijām, kā arī par IZM budžeta apakšprogrammu 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” un 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka IZM kā izglītības politikas veidotāja ir atbildīga par kopējām aprēķinātajām finansiālajām ietekmēm noteikumu projekta īstenošanai un, ja radīsies nepieciešamība pēc papildus finansējuma, kas pārsniegs šī protokollēmuma 3.punktā noteikto finansējumu, tad tas ir nodrošināms no IZM un 62.resorā “Mērķdotācijas pašvaldībām” pieejamā finansējuma.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk- IZM) atsūtītos aprēķinus, kas paredz pedagogu darba samaksas pieaugumu 11% apmērā, tai skaitā piemaksām profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības pedagogiem, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, norādot šī papildu nepieciešamā finansējuma sasaisti ar noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un tā apakšpunktus, pirms norādītā finansējuma apmēra svītrojot vārdu “par”. Vienlaikus 3.punktā vārds "ir" norādāms aiz 2023.gada.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka š.g. 3.novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžeta un finanšu vadību, paredzot, ka turpmāk vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu un gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu sagatavo kā vienu likumprojektu, lūdzam precizēt Ministru kabineta protokollēmuma 4.punktā norādīto likumprojektu nosaukumus uz “likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam””.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punkta  apakšpunktus, pirms vārda "programmā" un "apakšprogrammā" papildinot ar vārdu “pamatbudžeta”.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.11.apakšpunktā norādīto Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.37.00 nosaukumu uz “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, attiecīgi precizējot anotāciju un tās pielikumu.
 
Piedāvātā redakcija
-