Atzinums

Projekta ID
21-TA-884
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā plānoto papildus finansējumu no publiskajiem resursiem (noteikumu projekta 7.1.punktā), lūdzam papildināt anotāciju ar izvērtējumu no komercdarbības atbalsta kontroles aspekta, proti, ar informāciju, piemēram, vai šis finansējums tiks novirzīts valsts deleģēto funkciju īstenošanai un tas tāpēc attiecīgi nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
 
Piedāvātā redakcija
-