Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
12.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
LIZDA norāda, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likme atbilstoši pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika soļiem tika paaugstināta katru gadu 1.septembrī un līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt akreditācijas ekspertu darba samaksas atbilstību normatīvajiem aktiem, t.sk. ievērojot tās sasaisti ar pedagogu darba samaksas zemāko likmi arī 2022.gada 1.septembrī, kad pedagogu zemākā mēneša darba algas likme būs noteikta 900 euro mēnesī.

LIZDA vērš uzmanību, ka grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” būtu jāveic savlaicīgi, atšķirībā no esošās prakses.
Piedāvātā redakcija
-