Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-310
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā izveidojušos praksi, lūgums apakšpunktu papildināt ar Ogres novada domes pašvaldības 2022. gada 22. decembra lēmumu (Nr.28, 12.) “Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 64 (kadastra numurs 7413 002 0858) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004) un nekustamā īpašuma Lāčplēša iela (kadastra numurs 7413 002 0624) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7413 002 1008, 7413 002 0624, 7413 002 0625, 7413 002 0626, 7413 002 0627 un 7413 002 0628 Lielvārdes pilsētā, Ogres novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā”.
Piedāvātā redakcija
-