Atzinums

Projekta ID
21-TA-381
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
20.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām sadaļā "1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" precizēt redakciju rinkopai par MK noteikumu projekta 52. un 90. punktu, novēršot interpunkcijas, ortogrāfijas un stila kļūdas.
 
Piedāvātā redakcija
Izsakām priekšlikumu šādai redakcijai: "MK noteikumu projekta 52. un 90. punkts (MK noteikumu projekta 29.pielikums) – apsekojums tiek īstenots, pamatojoties uz Eiropas komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pieprasījumu veikt harmonizētu Eiropas Savienības mēroga apsekojumu par vardarbību un izmantojot Eiropas Savienības Granta projektu: G.20.10. Starppersonu un ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums (pilnais apsekojums).