Atzinums

Projekta ID
21-TA-1194
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Ierosinām anotācijas 5. sadaļas 1. tabulā ietverto informāciju norādīt anotācijas 5. sadaļas 3. punktā "cita informācija", jo pēc būtības paziņojums nav juridiski saistošs.
Piedāvātā redakcija
-