Atzinums

Projekta ID
22-TA-2256
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Atzinums iesniegts
09.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Attiecībā uz šo likumprojektu PIAA uztur savus priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-2270) ar aicinājumu ieviest vēlīno iestāšanas sistēmu (late opt-in) un izstāšanas sistēmu (opt-out).
Turklāt, PIAA ieskatā likumprojekts joprojām neievieš Direktīvas 7.panta 7.daļā paredzto pienākumu nodrošināt, ka tiesas vai administratīvās iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem spēj iespējami agrīnākā tiesvedības posmā izbeigt acīmredzami nepamatotas lietas. Aicinām nodrošināt šīs prasības izpildi turpmākā likumprojekta izstrādes gaitā.
Piedāvātā redakcija
-