Atzinums

Projekta ID
21-TA-1527
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 14.¹ panta trešā daļa nosaka, ka arī pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma  obligātās iemaksas 10 procentu apmērā pensiju apdrošināšanai par gadu aprēķina no gada brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objektu kopsummas un gada faktiskā ienākuma starpības, lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu, lai nodrošinātu, ka arī šīm personām ir iespēja veikt atzīmi, iesniedzot Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu.
Nav arī saprotams, kādēļ atzīme pašnodarbinātām personām, kas ir intelektuālā darba veicēji, tiek prasīta tikai iesniedzot ziņojumu par ceturto ceturksni. Lai nodrošinātu pareizu ziņojuma aizpildīšanu, atzīme būtu jānorāda katru ceturksni. Attiecīgi pašnodarbinātajam dodot vai liedzot iespēju aizpildīt attiecīgās ziņojuma ailes. 

 
Piedāvātā redakcija
39.2 pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, iesniedzot pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu veic atzīmi, ka gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu 4.pielikumu papildināt ar atzīmi, kāda ir intelektuālā darba veicējiem, jo saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 14.¹ panta trešo daļu arī pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma  obligātās iemaksas 10 procentu apmērā pensiju apdrošināšanai par gadu aprēķina no gada brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objektu kopsummas un gada faktiskā ienākuma starpības.
Piedāvātā redakcija
pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas