Atzinums

Projekta ID
23-TA-3006
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
01.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Noraidot LPS iebildumu, FM ir atsaukusies, ka "Satversmes tiesa ir secinājusi, ka Latvijas Bankai ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus atbilstoši pilnvarojumam tai ar likumu piešķirtās kompetences jomā attiecībā uz konkrētu tiesību subjektu loku."

Tomēr LPS iebildums, kurā bija uzsvērts- ka LPS viennozīmīgi atbalsta likumprojekta mērķi- nodrošināt to, lai Latvijas teritorijā būtu pieejams pietiekoši plašs bankomātu tīkls, no kura bez kredītiestādes noteiktas komisijas maksas varētu izņemt noteiktu skaidras naudas summu, turklāt tie būtu izvietoti visā Latvijas teritorijā, arī mazāk blīvi apdzīvotu teritorijās dzīvojošajiem nodrošinot iespēju izņemt skaidro naudu, nebraucot lielus attālumus.

Tādejādi mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju tiesību aizsardzību! LB kompetence izdot ārējos tiesību aktus, LPS ieskatā,  neskar iedzīvotāju tiesību aizsardzību. Turklāt atbilstoši labas pārvaldības principiem šādu nosacījumu izdošanā ir jākonsultējas ar sabiedrību. Sabiedrības iesaistes un arī normatīvo aktu saskaņošanas process, cik zināms LPS, ir izstrādāts tikai likumu un MK noteikumu pieņemšanā, tāpēc uzturam iepriekš izteiktos iebildumus un lūdzam visos pantos attiecīgi paredzēt, ka nosacījumus minimālajām prasībām izdod Ministru kabinets, nevis Latvijas Bankai.   Lai nodrošinātu, ka šo minimālo prasību izdošanā tiek veikta gan sabiedrības līdzdalība, gan saskaņošanas process.

Latvijas Bankai ir jānosaka kompetence uzraudzīt un nodrošināt minimālo prasību īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-