Atzinums

Projekta ID
21-TA-1562
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punkta redakciju, ņemot vērā, ka 2022.gadā plānotais, bet nepieprasītais finansējums augstas gatavības projektu īstenošanai ir plānots budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmā 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".

Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī informatīvajā ziņojumā.
Piedāvātā redakcija
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto, Kultūras ministrijai 2022. gadā sagatavot un iesniegt pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 991 151 euro apmērā un budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" 1 602 780 euro apmērā, tai skaitā: