Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība
Atzinums iesniegts
26.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
Iebildums
1) Izslēgt p-tu 66, kas aizliedz apart zemi rudenī, audzējot kartupeļus un citus dārzeņus tiem ir svarīgs tieši rudens arums. Pavasara arums agronomiski izsaka ražas samazinājumu, jo veģitācijas periods Latvijā nav tik garš kā citās eiropas valstīs. Kartupeļiem ļoti svarīgs ir rudens arums!
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Augu veģetācijas noteicošais faktors ir gaisa temperatūra virs +5 grādiem. Lauksaimnieks to nenosaka un līdz ar to nevar nodrošināt augu veģetāciju.
Piedāvātā redakcija
65.1.
no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu.


 
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Augsnes aršana pavasarī aizkavē sējas darbus un samazina ražību. Izskalošanās, kad nenotiek augu veģetācija, ir atkarīga no nokrišņu daudzuma. Jāļauj lauksaimniekam pašam lemt un plānot savus darbus, neuzlikt ar likumu aršanu vai nearšanu.
Piedāvātā redakcija
Svītrot punktu 66. un attiecīgi ar to saistītos punktus. 
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Tā kā kartupeļiem ir karantīnas slimības un ir būtisks sertificētas sēklas trūkums, samazināt minimālo kopējo sēklas lauku aizņemto platību.  Tādējādi par sēklaudzētājiem varētu kļūt arī mazās bioloģiskās un konvencionalās saimniecības.
Piedāvātā redakcija
213.3. kopējā sēklas kartupeļu aizņemtā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 0,5 hektāriem un tā ir atbalsttiesīga ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai.